Chat with us, powered by LiveChat
PRAVNO
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Poslovne stranke
telephone
Pomoč pri namestitvi
+49 69 173261340
 

Pravilnik o odpovedi in obrazec za odpoved

Potrošniki imajo pravico do preklica v skladu z naslednjimi določbami, pri čemer je potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti:

A. Pravilnik o odpovedi

Pravica do preklica

To pogodbo imate pravico odpovedati v štirinajstih dneh brez navedbe razloga.

Pri pogodbah o dobavi blaga je rok za odstop od pogodbe štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli ali je prevzela v posest zadnje blago.

Pri pogodbah za dostavo podatkov, ki niso na fizičnem nosilcu in so izdelani in na voljo v digitalni obliki (digitalna vsebina), je rok za odstop od pogodbe štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate o svoji odločitvi, da odstopite od te pogodbe, obvestiti (Wiresoft Ltd. & Co. KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt na Majni, Nemčija, tel.: +49 (0)69 - 173261340, E-Mail:[email protected]) z jasno izjavo (npr. dopis, poslan po pošti, e-pošti ali telefaksu). V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za izplačilo, ki pa ni obvezen.

Za upoštevanje odstopnega roka je dovolj, da obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred iztekom odstopnega roka.

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o odstopu od te pogodbe, vrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo, ker ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki smo jo ponudili). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali.

Pri pogodbah o dobavi blaga lahko zavrnemo vračilo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti brez odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Izgubo vrednosti blaga boste morali plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje stanja, lastnosti in delovanja blaga.

Izključitev ali predčasno prenehanje pravice do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe predčasno preneha veljati za pogodbe o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zapečatenem paketu, če je bil pečat odstranjen po dobavi.

Pravica do odstopa od pogodbe predčasno preneha veljati za pogodbe o dobavi digitalnih vsebin, če smo začeli izvajati pogodbo po tem, ko ste se izrecno strinjali, da začnemo izvajati pogodbo pred iztekom odstopnega roka, in ste potrdili, da ste seznanjeni s tem, da ste s strinjanjem z začetkom izvajanja pogodbe izgubili pravico do odstopa od pogodbe.

Splošna navodila za vračilo blaga

1) Prosimo, da ne poškodujete ali onesnažite blaga. Blago nam vrnite v originalni embalaži z vsemi dodatki in z vsemi sestavnimi deli embalaže. Po potrebi uporabite zaščitno zunanjo embalažo. Če nimate več originalne embalaže, uporabite ustrezno embalažo, da zagotovite ustrezno zaščito pred poškodbami pri prevozu.
2) Prosimo, da nam blaga ne vračate za prevzem tovora.
3) Upoštevajte, da zgoraj navedene točke 1-2 niso pogoj za učinkovito uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe.

B. Obrazec za preklic

Če želite preklicati pogodbo, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.

Na naslov

Wiresoft Ltd. & Co KGOpernplatz 1460313

Frankfurt na MajniNemčijaE-Mail:

[email protected]S tem odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil/-a (*) za nakup naslednjega blaga (*)/izvedbo naslednje storitve (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Naročeno na (*) ____________ / prejeto na (*) __________________


________________________________________________________Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________Podpis potrošnika
(-ov) (samo v primeru papirnega sporočila
)


_________________________Datum

(*) Neustrezno črtati

kategorije