Chat with us, powered by LiveChat
PRAVNO
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Poslovne stranke
telephone
Pomoč pri namestitvi
+49 69 173261340
 

Splošni pogoji z informacijami za stranke

Vsebina

 1. Področje veljavnosti
 2. Sklenitev pogodbe
 3. Pravica do umika
 4. Cene in plačilni pogoji
 5. Pogoji dostave in pošiljanja
 6. Podelitev pravic uporabe digitalnih vsebin
 7. Podelitev pravic uporabe licenčnih ključev
 8. Ohranitev naslova
 9. Odgovornost za napake (garancija)
 10. Odkup promocijskih kuponov
 11. Veljavno pravo
 12. Kraj pristojnosti
 13. Kodeks ravnanja
 14. Alternativno reševanje sporov

1) Področje uporabe

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu "SPP") družbe Wiresoft Ltd. & CO. KG (v nadaljevanju "prodajalec"), veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljevanju "kupec") sklene s prodajalcem v zvezi z blagom, ki ga prodajalec predstavlja v svoji spletni trgovini. Vključitev naročnikovih lastnih pogojev se zavrne, razen če ni drugače dogovorjeno.

1.2 Za pogodbe o dobavi digitalnih vsebin se ustrezno uporabljajo ti pogoji, razen če ni izrecno določeno drugače.

1.3 Ti splošni pogoji se ustrezno uporabljajo za pogodbe o dobavi licenčnih ključev, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. V tem okviru je prodajalec dolžan zagotoviti licenčni ključ za uporabo programske opreme ali vsebine, ki jo je opisal, ter dodeliti pogodbeno dogovorjene pravice za uporabo zadevne programske opreme ali vsebine. Stranka ne pridobi nobenih pravic intelektualne lastnine za programsko opremo ali vsebino. Ustrezen opis izdelka v spletni trgovini prodajalca je odločilen za kakovost programske opreme ali vsebine.

1.4 Potrošnik v smislu teh splošnih pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti. Podjetnik v smislu teh splošnih pogojev poslovanja je fizična ali pravna oseba ali partnerstvo s pravno sposobnostjo, ki pri sklepanju pravnega posla deluje v okviru svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti.

1.5 Digitalne vsebine v smislu teh splošnih pogojev poslovanja so vsi podatki, ki niso na fizičnem nosilcu podatkov, so izdelani v digitalni obliki in jih prodajalec zagotavlja na podlagi dodelitve določenih pravic uporabe, ki so podrobneje urejene v teh splošnih pogojih poslovanja.

2) Sklenitev pogodbe

2.1 Opisi izdelkov v spletni trgovini prodajalca ne predstavljajo zavezujočih ponudb prodajalca, temveč služijo za oddajo zavezujoče ponudbe s strani kupca.

2.2 Kupec lahko odda ponudbo prek spletnega obrazca za naročilo, ki je integriran v prodajalčevo spletno trgovino. Pri tem kupec po tem, ko izbrano blago vstavi v virtualno nakupovalno košarico in opravi elektronski postopek naročanja, s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo v zvezi z blagom v nakupovalni košarici. Poleg tega lahko kupec prodajalcu pošlje ponudbo po telefaksu, elektronski pošti, pošti ali prek spletnega kontaktnega obrazca.

2.3 Prodajalec lahko sprejme kupčevo ponudbo v petih dneh,

Če obstaja več navedenih možnosti, se pogodba sklene v trenutku, ko se ena od navedenih možnosti pojavi prva. Rok za sprejem ponudbe se začne dan po tem, ko stranka pošlje ponudbo, in se izteče peti dan po pošiljanju ponudbe. Če prodajalec ne sprejme ponudbe kupca v zgoraj navedenem roku, se to šteje za zavrnitev ponudbe, zaradi česar kupca njegova izjava o nameri ne zavezuje več.

2.4 Če je izbran način plačila, ki ga ponuja PayPal, bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju "PayPal"), v skladu s Pogoji uporabe PayPal, ki so na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali - če stranka nima računa PayPal - v skladu s Pogoji za plačila brez računa PayPal, ki so na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Če stranka plača z načinom plačila, ki ga ponuja PayPal in ga je mogoče izbrati v postopku spletnega naročanja, prodajalec že izjavi, da sprejema strankino ponudbo, ko stranka klikne na gumb, ki zaključi postopek naročanja.

2.5 Če je izbran način plačila "Amazon Payments", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (v nadaljevanju: "Amazon"), ob upoštevanju uporabniške pogodbe Amazon Payments Europe, ki je na voljo na spletni strani https://payments.amazon.de/help/201751590. Če stranka med postopkom spletnega naročanja izbere "Amazon Payments" kot način plačila, s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, družbi Amazon izda tudi plačilni nalog. V tem primeru prodajalec že izjavi, da sprejema strankino ponudbo, ko stranka sproži postopek plačila s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja.

2.6 Če je ponudba oddana prek prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo, bo prodajalec po sklenitvi pogodbe shranil besedilo pogodbe in ga v besedilni obliki (npr. po e-pošti, telefaksu ali pismu) posredoval kupcu, ko bo ta poslal svoje naročilo. Prodajalec ne sme omogočiti, da bi bilo besedilo pogodbe dostopno izven tega okvira. Če je kupec pred pošiljanjem naročila vzpostavil uporabniški račun v spletni trgovini prodajalca, bodo podatki o naročilu arhivirani na spletnem mestu prodajalca in do njih bo kupec lahko brezplačno dostopal prek svojega uporabniškega računa, zaščitenega z geslom, tako da bo posredoval ustrezne podatke za prijavo.

2.7 Pred oddajo zavezujočega naročila prek prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo lahko kupec ugotovi morebitne napake pri vnosu tako, da pozorno prebere informacije, prikazane na zaslonu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje napak pri vnosu je lahko funkcija povečave brskalnika, s pomočjo katere se poveča prikaz na zaslonu. Kupec lahko med postopkom elektronskega naročanja popravlja svoje vnose z običajnimi funkcijami tipkovnice in miške, dokler ne klikne na gumb, ki zaključi postopek naročanja.

2.8 Za sklenitev pogodbe sta na voljo nemški in angleški jezik.

2.9 Obdelava naročil in vzpostavljanje stikov običajno potekata prek e-pošte in samodejne obdelave naročil. Kupec se mora prepričati, da je elektronski naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, tako da lahko na tem naslovu prejme elektronska sporočila, ki jih pošlje prodajalec. Zlasti pri uporabi filtrov SPAM mora stranka zagotoviti, da se lahko dostavijo vsa elektronska sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, ki jih je prodajalec pooblastil za obdelavo naročila.

3) Pravica do umika

3.1 Potrošniki so na splošno upravičeni do pravice do preklica.

3.2 Dodatne informacije o pravici do odstopa od pogodbe so na voljo v prodajalčevem pravilniku o odpovedi.

4) Cene in plačilni pogoji

4.1 Če v prodajalčevem opisu izdelka ni navedeno drugače, so navedene cene skupne cene, ki vključujejo zakonsko določen davek na dodano vrednost. Morebitni dodatni stroški dostave in pošiljanja so navedeni posebej v opisu izdelka.

4.2 Pri dostavi v države zunaj Evropske unije lahko v posameznih primerih nastanejo dodatni stroški, za katere prodajalec ni odgovoren in jih nosi kupec. Ti vključujejo na primer stroške za prenos denarja s strani kreditnih institucij (npr. pristojbine za prenos, pristojbine za menjalni tečaj) ali uvozne dajatve ali davke (npr. carine). Takšni stroški lahko nastanejo tudi v zvezi s prenosom sredstev, če dostava ni opravljena v državo zunaj Evropske unije, vendar stranka opravi plačilo iz države zunaj Evropske unije.

4.3 O možnostih plačila bo kupec obveščen v prodajalčevi spletni trgovini.

4.4 Če je dogovorjeno predplačilo z bančnim nakazilom, plačilo zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili za poznejši datum plačila.

4.5 Če je izbran način plačila "SOFORT", se plačilo izvede prek ponudnika plačilnih storitev SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (v nadaljevanju "SOFORT"). Da lahko stranka plača znesek računa prek sistema "SOFORT", mora imeti račun za spletno bančništvo, ki je bil aktiviran za sodelovanje v sistemu "SOFORT", med postopkom plačila se mora ustrezno identificirati in potrditi plačilno navodilo sistemu "SOFORT". Družba "SOFORT" bo takoj zatem izvedla plačilno transakcijo in bremenila bančni račun stranke. Podrobnejše informacije o načinu plačila "SOFORT" lahko stranka najde na spletni strani https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 Če je izbran način plačila, ki je na voljo prek plačilne storitve "Unzer", se plačilo izvede prek ponudnika plačilnih storitev Unzer Luxembourg S.A. société anonyme., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg (v nadaljevanju: "Unzer"). O posameznih načinih plačila, ki jih ponuja Unzer, je kupec obveščen v spletni trgovini prodajalca. Unzer lahko za obdelavo plačil uporablja druge plačilne storitve, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je stranka obveščena posebej. Dodatne informacije o "Unzerju" so na voljo na spletni strani https://www.unzer.com/ .

4.7 Če je izbran način plačila nakup na račun (samo za pravne osebe), je treba kupnino plačati po dobavi blaga in izstavitvi računa. V tem primeru je treba kupnino plačati v 10 (desetih) dneh po prejemu računa brez odbitka, razen če ni dogovorjeno drugače. Prodajalec si pridržuje pravico, da način plačila nakup na račun ponudi le do določenega obsega naročila in da ta način plačila zavrne, če je določen obseg naročila presežen. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o ustrezni omejitvi plačila v njegovih plačilnih podatkih v spletni trgovini. Prodajalec si pridržuje pravico, da pri izbiri načina plačila nakupa na račun opravi preverjanje kreditne sposobnosti in v primeru negativnega preverjanja kreditne sposobnosti ta način plačila zavrne.

4.8 Če je izbran način plačila "direktna obremenitev PayPal", bo družba PayPal znesek na računu pobrala z bančnega računa stranke po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za predhodno obvestilo v imenu prodajalca. Predhodno obvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba) stranki, ki napoveduje bremenitev prek direktne obremenitve SEPA. Če neposredna bremenitev ni odobrena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja neposredni bremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, stranka krije stroške, ki nastanejo pri zadevni kreditni instituciji zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna.

5) Pogoji dostave in pošiljanja

5.1 Dobava blaga se izvede s pošiljanjem na naslov za dostavo, ki ga določi stranka, razen če ni dogovorjeno drugače. Pri obdelavi transakcije je odločilen naslov za dostavo, ki ga je prodajalec navedel pri obdelavi naročila.

5.2 Če dobava blaga ni izvedena iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, kupec krije razumne stroške, ki jih ima zaradi tega prodajalec. To ne velja za stroške povratne pošiljke, če stranka dejansko uveljavlja svojo pravico do preklica. Če kupec dejansko uveljavlja svojo pravico do preklica, se za stroške vračila blaga uporablja določba iz prodajalčevih navodil za preklic.

5.3 Samostojno zbiranje zaradi logističnih razlogov ni mogoče.

5.4 Digitalne vsebine so stranki prepuščene izključno v elektronski obliki, kot sledi:

5.5 Licenčni ključi so stranki prepuščeni na naslednji način:

6) Podelitev pravic uporabe digitalnih vsebin

6.1 Pod pogojem, da iz opisa v spletni trgovini prodajalca ne izhaja nič drugega, prodajalec kupcu podeljuje neizključno, lokalno in časovno neomejeno pravico do uporabe odstopljene vsebine v zasebne in poslovne namene.

6.2 Prenos vsebine na tretje osebe ali izdelava kopij za tretje osebe zunaj obsega teh splošnih pogojev poslovanja ni dovoljena, razen če se prodajalec strinja s prenosom pogodbene licence na tretjo osebo.

6.3 Podelitev pravic začne veljati šele, ko stranka v celoti plača pogodbeno obvezno nadomestilo. Prodajalec lahko začasno dovoli uporabo pogodbene vsebine tudi pred tem trenutkom. Takšno začasno dovoljenje ne pomeni prenosa pravic.

7) Podelitev pravic uporabe licenčnih ključev

7.1 Zagotovljeni licenčni ključ daje stranki pravico do uporabe programske opreme ali vsebine, ki je razvidna iz ustreznega opisa izdelka, v obsegu, opisanem v njem.

7.2 Podelitev pravic začne veljati šele, ko stranka v celoti plača dolgovano nadomestilo.

8) Ohranitev lastništva

Če prodajalec plača predplačilo, obdrži lastništvo nad dobavljenim blagom, dokler ne plača celotne kupnine.

9) Odgovornost za napake (garancija)

9.1 Če ima kupljeni predmet napake, veljajo določbe o zakonski odgovornosti za napake.

9.2 Za rabljeno blago velja naslednje: Zahtevki zaradi napak so izključeni, če se napaka pojavi šele po preteku enega leta od dobave blaga. Pomanjkljivosti, ki se pojavijo v enem letu po dobavi blaga, se lahko uveljavljajo v zakonsko določenem zastaralnem roku. Vendar pa skrajšanje obdobja odgovornosti na eno leto ne velja za

9.3 Kupec mora dostavljeno blago z očitnimi poškodbami pri prevozu reklamirati pri dostavljavcu in o tem obvestiti prodajalca. Če kupec tega ne upošteva, to ne vpliva na njegove pravne ali pogodbene zahtevke zaradi napak.

10) Odkup promocijskih kuponov

10.1 Kupone, ki jih prodajalec brezplačno izda v okviru promocijskih akcij z določenim obdobjem veljavnosti in jih kupec ne more kupiti (v nadaljnjem besedilu: promocijski kuponi), je mogoče unovčiti samo v spletni trgovini prodajalca in samo v določenem obdobju.

10.2 Posamezni izdelki so lahko izključeni iz promocije s kuponi, če iz vsebine promocijskega kupona izhaja ustrezna omejitev.

10.3 Promocijske kupone je mogoče unovčiti le pred zaključkom postopka naročila. Poznejši pobot ni mogoč.

10.4 Pri posameznem naročilu je mogoče uporabiti le en promocijski kupon.

10.5 Vrednost blaga mora biti vsaj enaka znesku promocijskega kupona. Prodajalec ne bo povrnil preostalega dobropisa.

10.6 Če vrednost promocijskega kupona ne zadostuje za kritje naročila, lahko za poravnavo razlike izberete enega od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.

10.7 Dobroimetje promocijskega kupona se ne izplača v gotovini in se ne obrestuje.

10.8 Promocijski kupon ne bo povrnjen, če kupec v okviru svoje zakonske pravice do preklica vrne blago, ki je bilo v celoti ali delno plačano s promocijskim kuponom.

10.9 Promocijski kupon je prenosljiv. Prodajalec lahko opravi plačilo z učinkom razrešnice zadevnemu imetniku, ki promocijski kupon unovči v prodajalčevi spletni trgovini. To ne velja, če prodajalec ve ali iz hude malomarnosti ne ve za neupravičenost, pravno nesposobnost ali pomanjkanje pooblastil za zastopanje zadevnega imetnika.

11) Veljavno pravo

Vsa pravna razmerja med strankama urejajo zakoni Zvezne republike Nemčije, razen zakonov o mednarodni prodaji premičnin. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če zagotovljeno varstvo ni ukinjeno z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

12) Kraj pristojnosti

Če je kupec trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava s sedežem na ozemlju Zvezne republike Nemčije, je za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, izključno pristojen sedež prodajalca. Če ima stranka stalno prebivališče zunaj ozemlja Zvezne republike Nemčije, je za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, izključno pristojen sedež prodajalca, če je pogodbo ali zahtevke, ki izhajajo iz pogodbe, mogoče pripisati poklicni ali poslovni dejavnosti stranke. V zgoraj navedenih primerih pa ima prodajalec v vsakem primeru pravico, da se obrne na sodišče v kraju poslovanja kupca.

13) Kodeks ravnanja

14) Alternativno reševanje sporov

14.1 Komisija EU zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma je kontaktna točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnega nakupa ali pogodb o storitvah, v katere je vključen potrošnik.

14.2 Prodajalec ni dolžan ali pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.

kategorije