Chat with us, powered by LiveChat
PRAVNO
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Poslovne stranke
telephone
Pomoč pri namestitvi
+49 69 173261340
 
Trustmask
Za filtriranje ni bilo najdenih rezultatov!
MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD
MS Project 2021 Standard - najnovejša različica programske opreme za vodenje projektov kot nakupna različica Project 2021 Standard je najnovejša različica vsestranske Microsoftove programske opreme za vodenje projektov, ki je namenjena...
293,90 € *
MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL
Microsoft Project 2021 Professional - nova profesionalna različica preizkušene programske opreme za vodenje projektov Microsoft je s programom Project 2021 Professional izdal aktualno različico vsestranske programske opreme, ki je...
426,90 € *

Kupite Project 2021 - najnovejšo različico Microsoftove programske opreme za upravljanje projektov

Microsoft Project 2021 je najnovejša različica vsestranske programske opreme za upravljanje projektov, ki je glede na izdajo namenjena načrtovanju in upravljanju nalog v podjetjih in organizacijah različnih velikosti. S programom Project je mogoče zabeležiti vse dejavnike, pomembne za nadzor projekta, kot so roki, osebje, viri in proračuni, ter jasno prikazati razvoj dogodkov v vsaki fazi. Za lažji začetek dela v programu MS Project lahko uporabniki uporabijo tipične standardne predloge za različne naloge, ki že vsebujejo vse bistvene procese in sestavne dele - te predloge lahko nato individualno prilagodijo ali razširijo glede na posebne potrebe. Nakup MS Project 2021 na primer omogoča tudi analize "kaj, če" ter oblikovanje različnih scenarijev, da bi že v zgodnji fazi prepoznali tveganja in vnaprej ali celo med izvajanjem sprejeli ustrezne ukrepe za zagotovitev uspešnosti projekta. Odvisno od izdaje - Standard in Professional - so za to na voljo dodatne možnosti, ki vplivajo tudi na sodelovanje v oblaku.

Poleg tega so na voljo obsežne možnosti poročanja - tako za posamezne faze kot po zaključku zastavljenih nalog -, ki zaposlenim in poslovnim partnerjem omogočajo analize posameznih vidikov ter končna poročila, npr. v obliki vpogledov in najboljših praks.

Izdaje Project 2021 Standard in Professional lahko najdete kot rabljeno programsko opremo v Wiresoftovi trgovini s programsko opremo takoj po uradni izdaji - izkoristili boste njihovo nižjo ceno v primerjavi z ustreznim novim izdelkom. V nadaljevanju boste izvedeli vse o do zdaj znanih novih funkcionalnostih in lastnostih izdaje Project 2021 ter pridobili informacije o razlikah med Standard in Professional.

Za najnovejše informacije o MS Project 2021 se preprosto obrnite na enega od naših zaposlenih. Izvedeli boste tudi, katere druge Microsoftove aplikacije, ki so na voljo pri Wiresoftu, so združljive s programom Project 2021 in so na voljo tudi kot rabljena programska oprema.

Za katere ciljne skupine je namenjen MS Project 2021?

Microsoft Project 2021 je bil razvit tako za začetnike kot za strokovnjake na področju vodenja projektov, ki glede na raven znanja pri načrtovanju novih projektov uporabljajo lastne predloge ali na podlagi nevtralnega, praznega Ganttovega diagrama od začetka ustvarjajo nove projektne načrte ali pa uporabljajo velik izbor predlog za vrste projektov, ki že vsebujejo vse značilne sestavine. Podatke iz datotek Excel, Word, Outlook ali PowerPoint ter sezname nalog lahko uvozite v program Project, pri čemer ohranite tamkajšnje oblikovanje in obrise, kar zmanjša napor, potreben za urejanje.

Odvisno od izdaje MS Project 2021 - kupite Standard ali Professional - imajo uporabniki na voljo dodatne možnosti za uporabo ali sinhronizacijo z zunanjimi viri podatkov.

V nasprotju s prejšnjo različico ima MS Project 2021 Buy še bolj pregleden namizni vmesnik, ki olajša dostop do pogosto uporabljenih funkcij. Izboljšano prijaznost do uporabnika dopolnjujeta "temno siva" in "bela" zasnova, ki ju poznamo iz paketa MS Office, ki z zmanjšanjem števila barv omogočata bolj osredotočeno delo na zaslonu.

Povečajte uspešnost projekta z - Kupite MS Project 2021

Ne glede na to, ali gre za zagonska podjetja, mala in srednja podjetja ali velika podjetja - s strokovnim vodenjem projektov je mogoče bolje načrtovati uspehe in zmanjšati tveganja - obseg nalog vedno v osnovi vključuje naslednje elemente, ki se lahko glede na zahtevnost dodatno razlikujejo ali dopolnjujejo:

 • Izdelava projektnega načrta, vključno s časovnim načrtom
 • Opredelitev virov in udeležencev
 • Določitev mejnikov za dosego cilja
 • Spremljanje in nadzor napredka projekta ter razpoložljivosti zmogljivosti
 • Poročanje med potekom projekta in po njegovem zaključku za namene dokumentacije

Tipične naloge, ki jih je mogoče lažje opraviti z MS Project 2021, vključujejo:

 • Dinamično načrtovanje projekta: S projektnimi načrti MS Project je mogoče dinamično in s tem prilagodljivo načrtovati projektni napor, trajanje projekta in tudi razporeditev udeležencev. Pogledi na časovni razpored omogočajo lažje izpolnjevanje rokov v posameznih strokah.
 • Uporaba poslovne inteligence za kompleksne projekte: Odvisno od nameščene različice MS Project Edition lahko Power BI uporabite tudi za ustvarjanje interaktivnih nadzornih plošč, ki ne prikazujejo le splošnega stanja projekta, temveč tudi podrobne informacije o posameznih področjih projekta. To omogoča boljšo oceno tveganj in po potrebi zgodnje načrtovanje nujnih ukrepov.
 • Razvoj inovativnih rešitev: Z MS Project 2021 je mogoče avtomatizirati delovne tokove in oblikovati posamezne rešitve, npr. za mobilne naprave, ki se lahko uporabljajo tudi v oblaku.
 • Načrtovanje proračuna : Zaradi celovitega nadzora nad viri in zmogljivostmi je mogoče zgodaj prepoznati ozka grla in stroškovne eksplozije ter se jim tako bolje izogniti.
 • Povratne informacije o projektu : Z integriranimi orodji za povratne informacije lahko sodelujoči v projektu uporabijo svoje specifično znanje in izkušnje za pripravo predlogov rešitev ter se medsebojno usklajujejo, da bi skupaj zagotovili načrtovani zaključek in uspeh projekta. K temu lahko prispevajo tudi hitro pripravljena poročila o napredku in poročila iz prejšnjih projektov.

Za vse te naloge Project 2021 v izdajah Standard in Professional zagotavlja obsežna orodja za beleženje in celovito načrtovanje ter nadzor vseh procesov in komponent, vključenih v upravljanje projektov. Aktualna različica MS Project tako uporabnikom ponuja naslednje temeljne prednosti:

 • Hitro in enostavno ustvarjanje projektov: S praktičnimi predlogami MS Project 2021 lahko tudi začetniki uspešno načrtujejo in usklajujejo naloge. V ta namen lahko izbirajo med številnimi predlogami, ki temeljijo na najboljših praksah v panogi in jih lahko individualno prilagodijo, namesto da bi morali načrt vodenja projektov ustvariti od začetka. Poleg preverjenih predlog Standard, kot so Ganttovi diagrami, so v programu Project 2021 na voljo tudi številne druge vrste, kot so mrežni diagrami ali diagrami poteka.
 • Jasneje upravljajte projekte: Zmogljiva orodja za vodenje projektov ponujajo vse pogoje za podrobno vodenje tudi zahtevnih projektov na vseh podpodročjih in v vseh strokah ter za nadzor nad njimi v vseh posameznih fazah, hkrati pa vedno ohranjajo pregled nad vsemi medsebojnimi povezavami. V ta namen MS Project 2021 ponuja različne možnosti prikaza, npr. poglede v obliki obrazcev, preglednic ali stolpcev za poudarjanje določenih vidikov projekta, ki jih dopolnjujejo različni filtri, s katerimi je mogoče jasno prikazati posamezne naloge in vire - vključno z njihovimi povezavami in dodelitvami v druge faze ali projekte.
 • Lažje sodelovanje v skupini: Tudi pri lokalno porazdeljenih članih projekta vsi udeleženci uporabljajo isto različico načrta skupaj z MS Project 2021 in imajo tako ves čas pregled nad vsemi trenutnimi dogodki in ustreznimi odgovornostmi. Skupna izmenjava izkušenj povečuje tudi učinkovitost pri izvajanju trenutnih in prihodnjih nalog. Člani skupine lahko do informacij dostopajo tudi v obliki poročil.

Pomembne funkcije v MS Project 2021

Poleg omenjenih osnovnih funkcij ima MS Project 2021 Standard kot tudi Professional še druge preizkušene funkcije, ki jih bodisi dopolnjujejo, npr. pri upravljanju virov in ustvarjanju poročil, bodisi zagotavljajo dodatne funkcionalnosti, npr. za upravljanje portfelja:

Upravljanje portfelja

Upravljanje portfelja je ena od najpomembnejših komponent MS Project 2021, saj omogoča ne le evidentiranje posameznega projekta, temveč vseh projektov in spremljanje njihovega napredka. Vodje projektov imajo tako ves čas pregled nad vsemi trenutnimi stanji - če projekt ne napreduje v skladu s časovnim načrtom, se lahko takoj odzovejo in sprejmejo protiukrepe. Pri tem se najpogosteje pojavljajo naloge, ki še niso dokončane v skladu s časovnim načrtom, in stroški, za katere zmanjkuje proračunskih sredstev. Zlasti kadar ti neželeni dogodki vplivajo na druge projekte, ker načrtovani viri postanejo redki ali nerazpoložljivi, je mogoče z neodvisnim posodabljanjem z enim klikom v MS Project 2021 takoj prikazati trenutno stanje in prepoznati kritične situacije.

Povezava MS Project 2021 s Power BI omogoča tudi podrobne možnosti prikaza za upravljanje proračuna v zvezi z analizo in predlogi za izboljšave.

Strukturiranje in povezovanje posameznih projektnih nalog

MS Project 2021 pri vnosu in nadzoru projekta razlikuje med štirimi vrstami dejavnosti oziroma tipi dejavnosti, ki temeljijo na formuli načrtovanja, v kateri so med seboj povezane tri vrednosti dela, trajanja in enot dodelitve:

 • Fiksne enote
 • Fiksno delo
 • Fiksno trajanje
 • Nadzor dejavnosti

MS Project 2021 v ta namen zagotavlja masko, s pomočjo katere je mogoče nadzorovati različna opravila:

 • Naloge je mogoče uvoziti v stolpčni diagram, vključno s hkratnim dodajanjem več nalog ter dodeljevanjem ustreznih virov in povezav.
 • Vse naloge lahko med seboj povežete prek spustnega menija ali v preglednici nalog v polju "skupno ime naloge".
 • Za vsako časovnico lahko določite ločene začetne in končne datume, časovnice pa lahko posebej označite, kar zagotavlja večjo jasnost povezanih nalog.
 • Posamezne naloge znotraj projekta je mogoče hierarhično razvrstiti glede na pomembnost - ta funkcija je še posebej praktična pri kompleksnejših časovnicah projektov, saj se posamezne spremembe samodejno prenesejo na vse povezane naloge.
 • Podobno lahko posamezne naloge povežete med seboj in tako vizualizirate njihovo povezanost.

Upravljanje virov

Upravljanje virov v MS Project 2021 v osnovi razlikuje med tremi vrstami virov: "delo", "material" in "stroški". To omogoča podrobnejše, jasnejše in s tem učinkovitejše načrtovanje in upravljanje vseh virov, načrtovanih za projekt. Preko sklada virov jih je mogoče centralno upravljati za medprojektno načrtovanje in jih jasno dodeliti posameznim dejavnostim; tako se je mogoče izogniti omejitvam glede njihove časovne razpoložljivosti in morebitnim tveganjem v primeru preobremenitve delovne sile, pa tudi v primeru prekoračitve omejitev stroškov.

Ustvarjanje poročil - Nakup MS Project 2021

Ustvarjanje smiselnih poročil o projektu je bistven vidik - tudi agilnega projektnega vodenja - pri tem MS Project ponuja številne možnosti za informativno vizualizacijo projektnih podatkov, odvisno od namena uporabe. To ne velja le za stanje tekočega projekta, temveč tudi za poročila o opravljenih nalogah. Pridobljena spoznanja in najboljše prakse lahko delite z drugimi člani ekipe ali partnerji. Program Project 2021 ponuja široko paleto predlog poročil za najpogostejše vrste projektov, ki jih je mogoče dodatno izboljšati s slikami ali grafikami itd. Poročila je mogoče ustvariti v različnih formatih. Ustvarjena poročila so lahko drugim na voljo v formatih .PDF, .XPS, .CSV, .XML.

Izključne funkcije programa MS Project 2021 Professional Edition

Poleg omenjenih funkcij ima MS Project 2021 Professional Edition tudi naslednje ekskluzivne funkcije, ki so še posebej pomembne za vodenje projektov v velikih organizacijah in podjetjih:

 • Izboljšana preglednost v programu Teamplanner
 • Dodatne predloge in orodja za načrtovanje za povečanje produktivnosti
 • Izbirno sodelovanje z MS SharePoint in MS Project Server
 • Izbirna uporaba storitve Project Online

Za najnovejše informacije o MS Project 2021 Professional Edition se obrnite na Wiresoftovega predstavnika.

MS Project 2021 v izdajah in Professional kupite pri Wiresoftu kot Microsoftovo uporabljeno programsko opremo

Microsoft Project 2021 v izdajah in Professional je pri Wiresoftu na voljo kot rabljena programska oprema po ugodnih cenah od uradne izdaje. Izkoristite te prednosti:

 • Trgovanje in uporaba Microsoftove rabljene programske opreme, kot je nakup MS Project 2021, sta zakonita in zato dovoljena z zakonom.
 • Označitev izdaje Microsoft Project 2021 - Standard ali Professional - s strani Wiresofta kot "rabljena programska oprema" ne pomeni nobenih omejitev glede funkcionalnosti te programske opreme MS Project.
 • Z nakupom izdaje Project 2021 Edition pri Wiresoftu pridobite originalno, popolnoma funkcionalno Microsoftovo programsko opremo - in ne poskusne različice z omejeno uporabo ali časovno omejeno preskusno različico.
 • Rabljeno programsko opremo, kot je ena od izdaj Project 2021 - Standard ali Professional - je Wiresoft pred nadaljnjo prodajo tudi preizkusil glede popolne uporabnosti.
 • Pri nakupu rabljene programske opreme pri Wiresoftu vedno pridobite zakonit in izviren izdelek Microsoft Project 2021.

Če imate dodatna vprašanja o izdaji Microsoft Project 2021 ali drugi rabljeni Microsoftovi programski opremi, nas preprosto kontaktirajte prek klepeta, telefona ali e-pošte.