Chat with us, powered by LiveChat
PRAVNO
Poslovne stranke
telephone
Pomoč pri namestitvi
+49 69 173261340
 
Trustmask
Za filtriranje ni bilo najdenih rezultatov!
MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL
Microsoft Project 2021 Professional - nova profesionalna različica preizkušene programske opreme za vodenje projektov Microsoft je s programom Project 2021 Professional izdal aktualno različico vsestranske programske opreme, ki je...
472,90 € *
MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD
MS Project 2021 Standard - najnovejša različica programske opreme za vodenje projektov kot nakupna različica Project 2021 Standard je najnovejša različica vsestranske Microsoftove programske opreme za vodenje projektov, ki je namenjena...
325,90 € *

V Wiresoftovi trgovini s programsko opremo lahko najdete Project 2021 Standard in Professional Editions kot rabljeno programsko opremo takoj po uradni izdaji - izkoristili boste njihovo nižjo ceno v primerjavi z ustreznim novim izdelkom. V nadaljevanju boste spoznali vse do zdaj znane nove funkcionalnosti in funkcije programa Project 2021 ter dobili informacije o razlikah med standardno in profesionalno izdajo.

Za najnovejše informacije o MS Project 2021 se obrnite na enega od naših zaposlenih. Izvedeli boste tudi, katere druge Microsoftove aplikacije, ki so na voljo pri Wiresoftu, so združljive s programom Project 2021 in so na voljo tudi kot rabljena programska oprema.

Za katere ciljne skupine je namenjen MS Project 2021?

Microsoft Project 2021 je bil razvit za začetnike in strokovnjake na področju vodenja projektov, ki glede na raven znanja pri načrtovanju novih projektov uporabljajo lastne predloge ali na podlagi nevtralnega, praznega Ganttovega diagrama od začetka ustvarjajo nove projektne načrte ali pa uporabljajo velik izbor predlog za vrste projektov, ki že vsebujejo vse značilne sestavine. Podatke v datotekah Excel, Word, Outlook ali PowerPoint ter sezname opravil lahko uvozite v Project, pri čemer ohranite njihovo oblikovanje in obrise, kar zmanjša napor, potreben za urejanje.

Odvisno od izdaje MS Project 2021 - nakup Standard ali Professional - imajo uporabniki na voljo dodatne možnosti za uporabo ali sinhronizacijo z zunanjimi viri podatkov.

Vizualno se MS Project 2021 Buy v nasprotju s prejšnjo različico predstavlja s še jasnejšim namiznim vmesnikom, ki olajša dostop do pogosto uporabljenih funkcij. Izboljšano prijaznost do uporabnika dopolnjujeta "temno siva" in "bela" oblika, ki ju poznamo iz paketa MS Office, ki z zmanjšanjem števila barv omogočata bolj osredotočeno delo na zaslonu.

Povečajte uspešnost projekta z - Nakup MS Project 2021

Ne glede na to, ali gre za novoustanovljena podjetja, MSP ali velika podjetja - strokovno vodenje projektov omogoča lažje načrtovanje uspehov in zmanjšanje tveganj - obseg nalog vedno vključuje naslednje elemente, ki se lahko glede na zahtevnost še razlikujejo ali dopolnjujejo:

 • Oblikovanje projektnega načrta, vključno z načrtom poti
 • Opredelitev virov in udeležencev
 • Postavljanje mejnikov do uresničitve cilja
 • Spremljanje in nadzor napredka projekta ter razpoložljivosti zmogljivosti
 • Poročanje med tekočim projektom in po njegovem zaključku za namene dokumentacije

Tipična opravila, ki jih je lažje opraviti z MS Project 2021, vključujejo:

 • Dinamično načrtovanje projektov: S projektnimi načrti MS Project je mogoče dinamično in s tem prilagodljivo načrtovati projektni napor, trajanje projekta in razporeditev udeležencev. Prikazi časovnice olajšajo upoštevanje rokov za posamezne posle.
 • Uporaba poslovne inteligence za kompleksne projekte: Odvisno od nameščene različice MS Project Edition lahko Power BI uporabite tudi za ustvarjanje interaktivnih nadzornih plošč, ki ne prikazujejo le splošnega stanja projekta, temveč zagotavljajo tudi podrobne informacije o posameznih področjih projekta. To omogoča boljšo oceno tveganj in po potrebi zgodnje načrtovanje nujnih ukrepov.
 • Razvijte inovativne rešitve: Z MS Project 2021 je mogoče avtomatizirati delovne tokove in posamezne rešitve, npr. za mobilne naprave, ki se lahko uporabljajo tudi v oblaku.
 • Načrtovanje proračuna: Zaradi celovitega nadzora nad viri in zmogljivostmi je mogoče zgodaj prepoznati ozka grla in stroškovne eksplozije ter se jim tako bolje izogniti.
 • Povratne informacije o projektu: Z integriranimi orodji za povratne informacije lahko sodelujoči pri projektu uporabijo svoje specifično znanje in izkušnje za pripravo predlogov rešitev ter se medsebojno usklajujejo, da bi skupaj zagotovili načrtovani zaključek in uspeh projekta. K temu lahko prispevajo tudi hitro pripravljena poročila o napredku in poročila iz prejšnjih projektov.

Za vse te naloge Project 2021 v izdajah Standard in Professional zagotavlja obsežna orodja za beleženje in celovito načrtovanje ter nadzor vseh procesov in komponent, ki so vključeni v vodenje projektov. Trenutna različica MS Project tako uporabnikom ponuja naslednje temeljne prednosti:

 • Hitro in enostavno ustvarjajte projekte: S praktičnimi predlogami MS Project 2021 lahko tudi začetniki uspešno načrtujejo in usklajujejo naloge. Pri tem lahko izbirajo med številnimi predlogami, ki temeljijo na najboljših praksah v panogi in jih lahko individualno prilagodijo, namesto da bi morali načrt za vodenje projektov ustvariti od začetka. Poleg preverjenih standardnih predlog, kot so Ganttovi diagrami, so v programu Project 2021 na voljo tudi številne druge vrste, kot so mrežni diagrami ali diagrami poteka.
 • Jasneje upravljajte projekte: Zmogljiva orodja za vodenje projektov ponujajo vse pogoje za podrobno vodenje tudi zahtevnih projektov na vseh podpodročjih in v vseh strokah ter za nadzor nad njimi v vseh posameznih fazah, pri čemer je vedno ohranjen tudi pregled nad vsemi medsebojnimi povezavami. V ta namen MS Project 2021 ponuja različne možnosti prikaza, npr. poglede v obliki obrazcev, preglednic ali stolpcev za poudarjanje določenih vidikov projekta, ki jih dopolnjujejo različni filtri, s katerimi je mogoče jasno prikazati posamezne naloge in vire - vključno z njihovimi povezavami in dodelitvami v druge faze ali projekte.
 • Lažje sodelovanje v skupini: Tudi pri lokalno porazdeljenih članih projekta vsi udeleženci uporabljajo isto različico načrta skupaj z MS Project 2021 in imajo tako ves čas pregled nad vsemi aktualnimi dogodki in ustreznimi odgovornostmi. Skupna izmenjava izkušenj povečuje tudi učinkovitost pri izvajanju sedanjih in prihodnjih nalog. Člani skupine lahko do informacij dostopajo tudi v obliki poročil.

Pomembne funkcije v programu MS Project 2021

Poleg omenjenih osnovnih funkcij imata MS Project 2021 Standard in Professional še druge preizkušene funkcije, ki jih dopolnjujejo, npr. pri upravljanju virov in ustvarjanju poročil, ali pa zagotavljajo dodatne funkcije, npr. za upravljanje portfelja:

Upravljanje portfelja

Upravljanje portfelja je ena od najpomembnejših komponent MS Project 2021, saj omogoča evidentiranje ne le posameznega projekta, temveč vseh projektov in spremljanje njihovega napredka. Vodje projektov imajo tako ves čas pregled nad vsemi trenutnimi stanji - če projekt ne napreduje v skladu s časovnim načrtom, se lahko takoj odzovejo in sprejmejo protiukrepe. Najpogosteje gre za naloge, ki še niso dokončane v skladu s časovnim načrtom, in stroške, ki presegajo proračunska sredstva. Zlasti kadar ti neželeni dogodki vplivajo na druge projekte, ker načrtovani viri postanejo redki ali nerazpoložljivi, je mogoče z neodvisnim posodabljanjem z enim samim klikom v MS Project 2021 takoj prikazati trenutno stanje in prepoznati kritične situacije.

S povezavo programa MS Project 2021 buy z orodjem Power BI so za upravljanje proračuna na voljo tudi podrobne možnosti prikaza v zvezi z analizo in predlogi za izboljšave.

Strukturiranje in povezovanje posameznih projektnih nalog

MS Project 2021 pri vnosu in nadzoru projekta razlikuje med štirimi vrstami dejavnosti ali tipi dejavnosti, ki temeljijo na formuli načrtovanja, v kateri so tri vrednosti dela, trajanja in enot dodelitve medsebojno povezane:

 • Fiksne enote
 • Fiksno delo
 • Fiksno trajanje
 • Nadzor dejavnosti

MS Project 2021 v ta namen ponuja masko, s katero je mogoče nadzorovati različne naloge:

 • Naloge lahko uvozite v stolpčni diagram, vključno s hkratnim dodajanjem več nalog ter dodeljevanjem ustreznih virov in povezav.
 • Vse naloge lahko med seboj povežete prek spustnega menija ali v tabeli nalog v polju "skupno ime naloge".
 • Za vsako časovnico lahko določite ločene začetne in končne datume, časovne vrstice pa lahko posebej označite, kar zagotavlja večjo jasnost povezanih nalog.
 • Posamezne naloge znotraj projekta lahko hierarhično razvrstite glede na pomembnost - ta funkcija je še posebej praktična pri kompleksnejših časovnih načrtih projektov, saj se posamezne spremembe samodejno uporabijo za vse povezane naloge.
 • Podobno lahko posamezna opravila povežete med seboj in tako prikažete njihovo povezanost.

Upravljanje virov

Upravljanje virov v MS Project 2021 v osnovi razlikuje med tremi vrstami virov: "delo", "material" in "stroški". To omogoča podrobnejše, jasnejše in s tem učinkovitejše načrtovanje in upravljanje vseh virov, načrtovanih za projekt. Z zbirko virov jih je mogoče centralno upravljati za medprojektno načrtovanje in jih jasno dodeliti posameznim dejavnostim; tako se je mogoče izogniti omejitvam glede njihove časovne razpoložljivosti in morebitnim tveganjem v primeru preobremenitve delovne sile, pa tudi v primeru prekoračitve stroškovnih omejitev.

Ustvarjanje poročil - Nakup MS Project 2021

Ustvarjanje smiselnih poročil o projektu je bistven vidik - tudi agilnega vodenja projektov - pri čemer MS Project ponuja številne možnosti za informativno vizualizacijo podatkov o projektu, odvisno od namena uporabe. To ne velja le za status quo tekočega projekta, temveč tudi za poročila o opravljenih nalogah. Pridobljena spoznanja in najboljše prakse lahko delite z drugimi člani ekipe ali partnerji. Project 2021 ponuja široko paleto predlog poročil za najpogostejše vrste projektov, ki jih lahko dodatno izboljšate s slikami ali grafikami itd. Poročila lahko ustvarite v različnih formatih. Ustvarjena poročila so lahko na voljo drugim v formatih .PDF, .XPS, .CSV, .XML.

Ekskluzivne funkcije MS Project 2021 Professional Edition

Poleg zgoraj navedenih funkcij ima MS Project 2021 Professional Edition tudi naslednje ekskluzivne funkcije, ki so še posebej pomembne za vodenje projektov v velikih organizacijah in podjetjih:

 • Izboljšana preglednost v programu Teamplanner
 • Dodatne predloge in orodja za načrtovanje za večjo produktivnost
 • Izbirno sodelovanje z MS SharePoint in MS Project Server
 • Neobvezna uporaba storitve Project Online

Za najnovejše informacije o MS Project 2021 Professional Edition se obrnite na Wiresoftovega zastopnika.

Kupite MS Project 2021 v izdajah in Professional od Wiresofta kot Microsoftovo uporabljeno programsko opremo

Izdaje in Professional programa Microsoft Project 2021 so na voljo pri Wiresoftu kot rabljena programska oprema po ugodnih cenah od uradne izdaje. Te prednosti so vam na voljo:

 • Trgovanje in uporaba uporabljene Microsoftove programske opreme, kot je nakup MS Project 2021, sta zakonita in zakonsko dovoljena.
 • Oznaka Microsoft Project 2021 Edition - Standard ali Professional - s strani Wiresofta kot "uporabljena programska oprema" ne pomeni nobenih omejitev funkcionalnosti te programske opreme MS Project.
 • Z nakupom različice Project 2021 Edition pri Wiresoftu kupujete originalno, popolnoma funkcionalno Microsoftovo programsko opremo in ne poskusne različice z omejeno uporabo ali časovno omejeno preskusno različico.
 • Uporabljeno programsko opremo, kot je ena od izdaj Project 2021 - Standard ali Professional, je Wiresoft pred nadaljnjo prodajo prav tako preizkusil glede popolne uporabnosti.
 • Pri nakupu rabljene programske opreme pri Wiresoftu vedno pridobite zakonit in izviren izdelek Microsoft Project 2021.

Če imate dodatna vprašanja o izdaji programa Microsoft Project 2021 ali drugi uporabljeni Microsoftovi programski opremi, nas kontaktirajte prek klepeta, telefona ali e-pošte.